Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

Смернице за родитеље – Како можемо помоћи деци у организовању активности код куће?

Прекид редовне наставе није значио прекид процеса учења. Наставу пратимо на један сасвим другачији начин. У овом процесу учимо сви заједно. Ученици се прилагођавају учењу