Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

Ново: ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Ученици полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност, из предмета Математика и

Смернице за родитеље – Како можемо помоћи деци у организовању активности код куће?

Прекид редовне наставе није значио прекид процеса учења. Наставу пратимо на један сасвим другачији начин. У овом процесу учимо сви заједно. Ученици се прилагођавају учењу