Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

Завршни испит

Пробни завршни испит за ученике 8. разреда се организује 27. и 28. марта 2020. године.

Завшни испит за ученике 8. разреда се организује:

17.06.2020. тест из матерњег језика
18.06.2020. тест из математике
19.06.2020. комбиновани тест (биологија, историја, географија, физика, хемија)