Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

Рaспoрeд чaсoвa oд 1. дo 4. рaзрeдa

ПРВИ ЦИКЛУС – пре подне

I-1 Марија Шушљик мађарски н ј. (комбиновано са III-1)

  Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.ЧАС 8:00 – 8:30 мађарски ј. енгл. математ. мађарски ј. математ.
2.ЧАС 8:35 – 9:05 српски ј. мађарски ј. мађарски ј. математ. мађарски ј.
Велики одмор 15 мин
3.ЧАС 9:20 – 9:50 математ. математ. свет око н. верска н. свет око н.
4.ЧАС 9:55 – 10:25 музичка к. ликовна к. физ. и здр. дигит. свет енглески ј.

I-2 Бојана Даничић

  Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.ЧАС 8:00 – 8:30 српски ј. матем. српски ј. матем. енгл.
2.ЧАС 8:35 – 9:05 матем. српски ј. матем. енгл. српски ј.
Велики одмор 15 мин
3.ЧАС 9:20 – 9:50 свет око н. музичка к. свет око н. српски ј. матем.
4.ЧАС 9:55 – 10:25 физ. и здр. дигит. свет верска н. ликовна к. ЧОС

II-1 Илдико Медвецки Урач  мађарски н. Ј. (комбиновано са IV-1)

  Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.ЧАС 8:00 – 8:30 ср. као нем. мађарски ј. мађарски ј. енгл. мађарски ј.
2.ЧАС 8:35 – 9:05 мађарски ј. математ. математ. мађарски ј. енгл.
Велики одмор 15 мин
3.ЧАС 9:20 – 9:50 математ. пројектна свет око н. математ. математ
4.ЧАС 9:55 – 10:25 свет око н. ликовна к. музичка к. верска н. физ. и здр.

II-2 Татјана Секулић

Група А

  Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.ЧАС 8:00 – 8:30 српски ј. матем. свет око н. српски ј. матем.
2.ЧАС 8:35 – 9:05 математика српски ј. верска/грађ. матем. свет око н.
Велики одмор 15 мин
3.ЧАС 9:20 – 9:50 физ. и здр. ЧОС српски ј. енгл. српски ј.
4.ЧАС 9:55 – 10:25 пројектна енгл. матем. ликовна к. музичка к.

Група Б

  Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.ЧАС 10:45 – 11:15 српски ј. матем. свет око н. српски ј. матем.
2.ЧАС 11:20 – 11:50 матем. српски ј. верска/грађ. матем. свет око н.
Велики одмор 15 мин
3.ЧАС 12:05 – 12:35 физ. и здр. ЧОС српски ј. енгл. српски ј.
4.ЧАС 12:40 – 13:10 пројектна енгл. матем. ликовна к. музичка к.

III-1 Марија Шушљик мађарски н.ј. (комбиновано са I-1 )

  Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.ЧАС 8:00 – 8:30 мађарски ј. енгл. математ. мађарски ј. математ.
2.ЧАС 8:35 – 9:05 српски ј. мађарски ј. мађарски ј. математ. мађарски ј.
Велики одмор 15 мин
3.ЧАС 9:20 – 9:50 математ. математ. прир. и др. верска н. прир. и др.
4.ЧАС 9:55 – 10:25 музичка к. ликовна к. физ. и здр. пројектна енглески ј.

III-2 Весна Панић

Група А

  Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.ЧАС 8:00 – 8:30 српски ј. српски ј. математ. српски ј. математ.
2.ЧАС 8:35 – 9:05 математ. математ. српски ј. математ. физ. и здр.
Велики одмор 15 мин
3.ЧАС 9:20 – 9:50 прир. и др. енгл. верска н. прир. и др. српски ј.
4.ЧАС 9:55 – 10:25 ЧОС музичка к. пројектна енгл. ликовна к.

Група Б

  Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.ЧАС 10:45 – 11:15 српски ј. српски ј. математ. српски ј. математ.
2.ЧАС 11:20 – 11:50 математ. математ. српски ј. математ. физ. и здр.
Велики одмор 15 мин
3.ЧАС 12:05 – 12:35 прир. и др. енгл. верска н. прир. и др. српски ј.
4.ЧАС 12:40 – 13:10 ЧОС музичка к. пројектна енгл. ликовна к.

IV-1 Илдико Медвецки Урач мађарски н.ј. (комбиновано са II-1 )

  Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.ЧАС 8:00 – 8:30 ср. као нем. мађарски ј. мађарски ј. енгл. мађарски ј.
2.ЧАС 8:35 – 9:05 мађарски ј. математ. математ. мађарски ј. енгл.
Велики одмор 15 мин
3.ЧАС 9:20 – 9:50 математ. чувари пр. Прир. и др. математ. математ
4.ЧАС 9:55 – 10:25 Прир. и др. ликовна к. музичка к. верска н. физ. и здр.

IV-2 Драгана Кострешевић

  Сатница Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1.ЧАС 8:00 – 8:30 матем. физичко верска/грађ. матем. српски ј.
2.ЧАС 8:35 – 9:05 српски ј. енгл. матем. српски ј. матем.
Велики одмор 15 мин
3.ЧАС 9:20 – 9:50 прир. и др. матем. српски ј. прир. и др. енгл.
4.ЧАС 9:55 – 10:25 ЧОС српски ј. музичко в. ликовна к. чувари пр.