Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Чланови Ученичког парламента у школској 2021 – 2022. години:

 1. Жолт Финчур , 7.1
 2. Леа Бела , 7.1
 3. Маша Даничић , 7.2
 4. Христина Јанковић , 7.2
 5. Клаудија Гез , 8.1
 6. Мариа Савин , 8.1
 7. Наташа Брадић , 8.2
 8. Адам Тотх , 8.2
 9. Ивана Воркапа , 8.3
 10. Даница Новков , 8.3

Одељењске старешине и педагог:

 1. Светлана Боснић – Марков ,7.1
 2. Драган Ђукић ,7.2
 3. Жужана Репаши , 8.1
 4. Вујка Квргић , 8.2
 5. Милица Гамбер , 8.3
 6. Чила Милановић Пожар , педагог