Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

Школски тимови

ШКОЛСКИ  ТИМОВИ  И  АКТИВИ
у школској 2021 – 2022. години

ПЕДАГОШКИ  КОЛЕГИЈУМ
1. Срдић Горан
2. Милановић Пожар Чила
3. Руководиоци свих Стручних већа, актива и тимова

СТРУЧНИ  АКТИВ  ЗА  РАЗВОЈНО  ПЛАНИРАЊЕ

 • Татјана Секулић – руководилац тима
 • Марков Боснић Светлана
 • Мијатов Милана
 • Мрђан Вељко
 • Марија Шушљик (Викториа Дренковић)
 • Директор школе: Горан Срдић
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар
 • Представник родитеља
 • Представник јединице л. самоуправе
 • Представник Ученичког парламента

СТРУЧНИ  АКТИВ  ЗА  РАЗВОЈ  ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА

 • Душица Мајкић – руководилац тима
 • Даничић Бојана
 • Мијатов Драгана
 • Оливера Затезало
 • Пилић Лукач Зора
 • Директор школе: Горан Срдић
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар

ТИМ  ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ

 • Светлана Марков Боснић – руководилац тима
 • Љиљана Корица
 • Грбић Богдан
 • Јовић Младен
 • Медвецки Урач Илдико
 • Панић Весна
 • Репаши Жужана
 • Секулић Татјана
 • Сандра Перовић
 • Директор школе: Горан Срдић
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар
 • представник Школског одбора
 • представник Савета родитеља
 • представник Ученичког парламента
 • представник јединице локалне самоуправе

ТИМ  ЗА  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 • Секулић Татјана – руководилац тима
 • Васовић Добрила
 • Драган Ђукић
 • Марков Боснић Светлана
 • Мијатов Милана
 • Плавшић Мирослав
 • Сандра Перовић
 • Шушљик Марија (Викториа Дренковић)
 • Директор школе: Горан Срдић
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар
 • представник родитеља
 • представник јединице локалне самоуправе
 • представник Ученичког парламента

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

 • Вујка Квргић – руководилац тима
 • Гергељ Тинде
 • Рената Адам
 • Богдан Грбић
 • Џиновић Ирен
 • Рајић Милановић Бригита
 • Медвецки Урач Илдико

ТИМ  ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

 • Милена Давидов – руководилац тима
 • Драган Ђукић
 • Даничић Бојана
 • Радић Марија
 • Рајић Милановић Бригита
 • Хорватовић Данијела
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар

TИМ  ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНУ  ОРИЈЕНТАЦИЈУ УЧЕНИКА

 • Квргић Вујка – руководилац тима
 • Репаши Жужана
 • Гамбер Милица
 • Светлана Марков Боснић
 • Драган Ђукић
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар

ТИМ  ЗА  ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА

 • Чила Милановић Пожар – педагог, руководилац тима
 • Весна Панић
 • Милена Давидов
 • Сандра Перовић
 • Кострешевић Драгана
 • Татјана Секулић
 • Квргић Вујка
 • Комазец Јасна
 • Мијатов Милана
 • Мајкић Душица
 • Керец Милена
 • Радић Марија
 • Директор школе: Горан Срдић
 • представник родитеља
 • представник јединице локалне самоуправе
 • представник Ученичког парламента

ТИМ  ЗА  ЗАШТИТУ  УЧЕНИКА  ОД  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 • Јасна Комазец – руководилац тима
 • Давидов Милена
 • Панић Весна
 • Рената Адам
 • Узелац Никола
 • Јухас Атила
 • Директор школе: Горан Срдић
 • Стручни сарадник: Чила Милановић Пожар
 • Секретар: Николина Марић
 • представник родитеља
 • представник јединице локалне самоуправе
 • представник Ученичког парламента

ТИМ  ЗА  ЕСТЕТСКО – ХИГИЈЕНСКО  УРЕЂЕЊЕ  ШКОЛЕ  И  ЕКОЛОГИЈУ

 • Драгана Кострешевић – руководилац тима
 • Гамбер Милица
 • Драган Ђукић
 • Михаљ Нађ

ТИМ  ЗА  ИЗРАДУ  И  ОДРЖАВАЊЕ  ШКОЛСКОГ  САЈТА

 • Чила Милановић Пожар – руководилац тима
 • Атила Јухас
 • Грбић Богдан
 • Гамбер Милица
 • Драган Ђукић
 • Мрђан Вељко

ТИМ  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ  ЂАЧКИХ  ЕКСКУРЗИЈА

 • Драган Ђукић – руководилац
 • Бојана Даничић
 • Вујка Квргић
 • Рената Адам
 • Јасна Комазец
 • Мирослав Плавшић