Списак изабраних уџбеника за све разреде ОШ „Иво Андрић“ из Будисаве се налази на сајту министарства.

Линк за сајт

Одаберите општину „Нови Сад“, школу „Иво Андрић“ Будисава, језик, разред и предмет и добићете одабир одобрених уџбеника.

Oснoвнa Шкoлa "Ивo Aндрић" Будисaвa