Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

Школски календар за основне школе у АПВ за 2022/2023.

A VAT általános iskoláinak munkanaptára a 2022/2023. iskolaévben

Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана

Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеља, односно 170 наставних дана. 

Остваривање образовно-васпитног рада, због равномерно заступљених наставних дана, изводи се у четвртак, 26. јануара 2023. године и у уторак 18. априла 2023. године, према распореду часова од петка. 

Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта. 

Прво полугодиште почиње 1. септембра 2022. године, а завршава се у петак, 23. децембра 2022. године. Прво полугодиште има 81 наставни дан. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 16. јануара 2023. године и завршава се: у уторак, 6. јуна 2023. године, за ученике осмог разреда и има 89 наставних дана и у уторак, 20. јуна 2023. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 99 наставних дана.

У току школске године ученици имају зимски, сретењски, пролећни и летњи распуст. 

Зимски распуст почиње у понедељак, 26. децембра 2022. године, а завршава се у петак 13. јануара 2023. године. 

Сретењски распуст почиње у среду, 15. фебрура 2023. године, завршава се у петак, 17. фебруара 2023. године. 

Пролећни распуст почиње у петак, 7. априла 2023. године, а завршава се у понедељак, 17. априла 2023. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 21. јуна 2023. године, а завршава се 31. августа 2023. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се 31. августа 2023. године. 

За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са ученицима. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 24.03.2023. године и у суботу, 25.03.2023. године, а завршни испит у среду, 21.06.2023. године, четвртак, 22.06.2023. године и петак, 23.06.2023. године. 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11). 

У школи се обележава: 

– 21. октобар 2022. године – Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни дан 

– 08. новембар 2022. године – Дан просветних радника 

– 11. новембар 2022. године – Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни дан

– 27. јануар 2023. године – Свети Сава – школска слава, као радни и ненаставни дан 

– 15. фебруар – Сретење – Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара 2023. године, као нерадни дани 

– 21. фебруар – Међународни дан матерњег језика 

– 10. април – Дан сећања на Доситеја Обрадовића, великог српског просветитеља и првог српског министра просвете 

– 22. април 2023. године – Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава – фашизма у Другом светском рату, као радни дан 

– 01. мај 2023. године – Празник рада, који се празнује 1. и 2. маја 2023. године, као нерадни дани 

– 09. мај 2023. године – Дан победе као радни дан, 

– 28. јун 2023 године – Видовдан – спомен на Косовску битку. 

Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи национални празници националних мањина: 

– за мађарску националну заједницу: 

*15. март – Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49 

*20. август – Дан Светог Стевана и 

*23. октобар – Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године;