Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

Стручна већа

Стручно веће наставника Српског језика

Квргић Вујка – председник

Мрђан Вељко

Николић Марија

Стручно веће наставника Историје и Географије

Ки Ференц – председник

Ђукић Драган

Плавшић Мирослав

Џиновић Ирен

Стручно веће наставника природних наука

Јухас Атила – председник

Радић Марија

Влајковић Ружица

Керец Милена

Хорватовић Данијела

Купрешак Горан

Стручно веће наставника математике

Комазец Јасна – председник

Марков-Боснић Светлана

Стручно веће наставника за уметност, културу и спорт

Гамбер Милица – председник

Лакатош Хангоди Марта

Пилић Лукач Зора

Рајић Бригита

Јовић Младен

Узелац Никола

Стручно веће наставника мађарског језика

Репаши Жужана – председник

Фараго Бенилда

Чолак Агнеш

Шушљик Марија

Медвецки Урач Илдико