Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

Јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА радова на поправци олука на фискултурној сали

Број: 22-179

Датум: 30.09.2022.

Објављујемо одлуку о покретању јавне набавке радова – поправка олука на фискултурној сали у вредности од 1.693.323,00 РСД без ПДВ-а.

_____________________________________

09.05.2020.

ЈНОП 1-ЗН/2020

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА-ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРОМ

odluka o izmeni ugovora

___________________________________________

15.08.2019.

ЈНМВ 3/2019

ОДЛУКА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА  – ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ГРАДСКУ КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

k1
k2
k4
VettingDoc1k3
10 Obavestenje o zakljucenom ugovoru

________________________________________________________________________

2.08.2019.

ЈНМВ 3/2019

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА  – ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ГРАДСКУ КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

4 КД ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧКА НА ГРАДСКУ КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

5 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

_________________________________________________________________

28.03.2018

Јавна набавка електричне енергије ЈНМВ 2/2018

odluka pdf

_________________________________________________________________________
27.03.2018.

Јавне набавке за јавну набавку  добара  – ДОБАРА – НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА  ЈНМВ 1/2018

ODLUKA O DODELI UGOVORA 2018

__________________________________________________________________________

16.03.2018.

Јавне набавке за јавну набавку  добара  – ДОБАРА – НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА  ЈНМВ 1/2018

KONKURSNA HRANA BUDISAVA 2018

OBAVESTENJE O PRODUZENJU 1

ODGOVOR BUDISAVA ZA 19.03

13.04.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН МВ 3/2017 (1)

10.04.2017.

Обавештење о закључењу уговора ЈНМВ 2/17

07.04.2017.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 2/2017
НАБАВКA ДОБАРА – НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА

Одлука о додели уговора (1) (2) (3)


28.03.2017
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 2/2017
НАБАВКA ДОБАРА – НАМИРНИЦА, ХРАНЕ И ПИЋА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


17.03.2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА  ЈН МВ 1/2017

16.03.2017.

ЈНМВ 1/2017

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА РАДОВА РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА- САНАЦИЈА ПОДОВА У ШКОЛСКОМ ОБЈЕКТУ

img340  img341  img342


06.03.2017.

ЈНМВ 1/2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА РЕЗЕРВИСАНА НАБАВКА- САНАЦИЈА ПОДОВА У ШКОЛСКОМ ОБЈЕКТУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ – САНАЦИЈА ПОДОВА

Питање 1.


15.12.2016.

ЈНОП – 05/2016

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Ugovor: 1 2 3 4


5.12.2016.

ЈАВНA НАБАВКA РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОМРЕЖЕ ПОТРЕБНЕ ЗА РАД ТОПЛОТНИХ ПУМПИ (ПОВЕЋАЊЕ СТРУЈНОГ ПРИКЉУЧКА, ИЗРАДА ПРИМАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ДОВОЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПРИКЉУЧАКА НА ЈЕДНО МЕСТО)- ЈНОП 5/2016

1 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНОП – 5 /2016

2 ИЗМЕНA И ДОПУНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНОП – 5 /2016

3 ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

4 ПИТАЊА


05.10.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА  ЈН МВ 4/2016

obavesteneje-o-zakljucenom-ugovoru


29.09.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈНМВ 4/2016

ЈАВНA НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА -ГОТОВА ЈЕЛА

Страна 1  Страна 2  Страна 3


20.09.2016.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: ЈН МВ  4/2016

ЈАВНA НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА -ГОТОВА ЈЕЛА

1.Poziv  2.Tenderska dokumentacija


09.05.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
У поступку јавне набавке радова – Инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објеката (Грејање , прозори , фасада, унутрашња столарија и поправка дела зида) , број ЈНОП – 3 /2016

OBAVESTENJE O ZAKLJ. UGOV.


28.04.2016.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


18.04.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ ЗА  ЈН МВ 4/2016 набавку добара – хране и пића за школску кухињу – ПАРТИЈА 1- Прехрамбени производи

OBAVESTENEJE O ZAKLJUCENOM SPORAZUMU- PARTIJA 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТСВИ ПОСТУПКА  ЗА  ЈН МВ 4/2016 набавку добара – хране и пића за школску кухињу – ПАРТИЈА 2- Готова јела

OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA PARTIJA 2

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНОП–3/2016

izmenjena Konkursna dokumentacija -Budisava

Obaveštenje o измена кд

ПИТАЊА

питања(1)


15.04.2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ 4/2016

img200  img201  img202  img203  img204  img205  img206


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈНМВ 4/2016,

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ – ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

ЈНМВ  4/2016

1.Обавештење 2.Измена конкурсне документације


ЈНМВ – 4 /2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

1.Позив     2.Конкурсна документација


ЈНМВ – 3/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА (Грејање , прозори , фасада, унутрашња столарија и поправка дела зида)
ЈНОП – 3 /2016

1.Позив     2.Конкурсна документација


ЈНМВ – 2/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕУ 2016.ГОДИНИ

1.Позив          2.Конкурсна документација


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА ЈНОП 3/2015 – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА (ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА, САНАЦИЈА ОБОДНОГ ЗИДА, ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ И САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ИВО АНДРИЋ“ У БУДИСАВИ) ЈНОП 3/2015

1. Обавештење


Објављујемо:

19. 05. 2015.

ЈНОП  3/2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА (ЗАМЕНА КРОВНОГ ПОКРИВАЧА, САНАЦИЈА ОБОДНОГ ЗИДА, ЗАМЕНА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ И САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА НА ОБЈЕКТУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  “ИВО АНДРИЋ” У  БУДИСАВИ)

1. Позив

2. Конкурсна документација


Објављујемо:

03. 04. 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ –  ЈНОП 1/2015 – НАБАВКА ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ


ЈНМВ 2/2015
19.03.2015. Будисава

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 2015. ГОДИНИ

1. Одлука
2. Позив
3. Конкурсна документација


ЈНМВ 1/2015
16.03.2015. Будисава

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ

1. Одлука
2. Позив
3. Конкурсна документација


ЈНМВ – 2/2014
28.11.2014. Будисава

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВАПРЕСВЛАЧЕЊЕ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА ГУМЕНОМ ПОДЛОГОМ

1. Позив:
POZIV 22014.doc
2. Конкурсна документација:
KONKURSNADOKUMENTACIJA TEREN BUDISAVA.doc