Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

ОСНОВНА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

 • Ученици су обавезни да редовно похађају наставу и редовно извршавају све своје обавезе.
 • У школу се долази на време. Кашњење се третира као неоправдан изостанак.
 • Кажњиво је свако физичко и психичко малтретирање и изазивање туча, као и учествовање у њима.
 • Забрањено је вређање и омаловажавање ученика на основу материјалног и социјалног статуса.
 • Ученик би требало у школу да долази прикладно обучен (без мајица на бретеле, мини-сукњи, шорцева, мајица са дубоким деколтеом, разголићеног стомака, провидним хаљинама…)
 • Од шминке могу се користити: лабело, сјај за усне (тонирана крема)
 • У школу треба улазити без трчања и гурања.
 • Школски WC треба да служи својој намени, а не за окупљање ученика.
 • Без дозволе наставника не може да се напусти настава или објекат школе.
 • Треба избегавати излажење на двориште за време малог одмора.

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА У УЧИОНИЦИ

Забрањено је:

 • Трчање по учионици
 • Писање по клупама, лепљење жвака, оштећивање ученичких радова
 • Бацање смећа по учионици и кроз прозор
 • Отварање прозора без одобрења учитеља или наставника
 • Нагињање кроз прозор
 • Коришћење мобилних телефона за време трајања часа