Рaспoрeд чaсoвa oд 5. дo 8. рaзрeдa

Распоред за виша одељења школске 2019/2020 године

Распоред важи од 14.10.2019.

Zbirni_odeljenja

Raspored odeljenja

Oснoвнa Шкoлa "Ивo Aндрић" Будисaвa