Распоред звона

Нижа одељења (од 1. до 4. разреда)

Час Пре подне После подне
1 800 – 845 1315 – 1400
2 850 – 935 1405 – 1450
3 955 – 1040 1505 – 1555
4 1045 – 1130 1600 – 1645
5 1135 – 1220 1650 – 1735
6 1225 – 1310 1740 – 1825

 

Виша одељења (од 5. до 8. разреда)

Час Пре подне После подне
1 800 – 845 1315 – 1400
2 850 – 935 1405 – 1450
3 950 – 1040 1505 – 1550
4 1045 – 1130 1555 – 1640
5 1135 – 1220 1645 – 1730
6 1225 – 1310 1735 – 1820
7 1315 – 1400 1825 – 1910

 

 

Oснoвнa Шкoлa "Ивo Aндрић" Будисaвa