Oснoвнa шкoлa "Ивo Aндрић" Будисава – Ivo Andrić Általános Iskola Tiszakálmánfalva

Ново: ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању

Ученици полажу завршни испит решавањем задатака у оквиру три теста:

  1. из предмета Српски језик и књижевност, односно матерњи језик и књижевност,
  2. из предмета Математика
  3. и из једног од пет предмета који ученик изабере са листе наставних предмета из природних и друштвених наука: Биологија. Географија. Исто рија, физика и Хемија.

Ученик може да оствари највише:

14 бодова на тесту из српског језика и књижевности, односно матерњег језика и књижевности,

14 болова на тесту из математике и

12 бодова на трећем тесту

У Београду, 26 септембра 2022 године

Министар, Бранко Ружић, о.р.

Please follow and like us: